Vad producerar vi, fortsättning


Drygt 20 procent av åkerarealen i Sverige odlas ekologiskt. Av djuren så är drygt 20 procent av både lammhållningen, nötkreatur och äggen ekologiska, medan andelen ekologisk gris endast är 3 procent.

Gå tillbaka och läs mer om lantbruk

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt