Djurexperten

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om djuren som finns på svenska gårdar och vad djuren används till.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna välja ett djur att söka information om. Utifrån en tankekarta tar eleven fram fakta om djuret för att slutligen strukturera informationen i en faktatext.

Centralt innehåll


Svenska
Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs liv och ekologiska samband och vilken betydelse och kunskaper detta har, till exempel för jordbruk.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Bestäm dig för ett djur du vill arbeta med.
 • Rita djuret i mitten på ett papper och fyll på med saker du vill lära dig i små moln runt omkring djuret.
 • Sök sedan information om djuret utifrån din tankekarta och skriv korta faktatexter.

Fördjupning
I Sverige finns det kor som producerar mjölk och som producerar kött. Det finns olika raser som passar bra för olika syften. I den här fördjupningen får du titta mer på en av jordbrukets viktigaste djur, kon.

 • Ta reda på vilka olika raser av kor det finns i Sverige.

Skriv en kort faktatext om en ras och utgå ifrån följande frågor:

 • Vad är speciellt med rasen?
 • Hur lever den (miljö)?
 • Vad används kon till (kött eller mjölk)?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/1.-djurexperten---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/1.-djurexperten---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om dikor: http://www.bondeniskolan.se/djur1/dikor/
Fakta om mjölkkor: http://www.bondeniskolan.se/djur1/kor1/
Fakta om får och lamm: http://www.bondeniskolan.se/djur1/far-och-lamm1/
Fakta om hästar: http://www.bondeniskolan.se/djur1/hast/
Fakta om grisar: http://www.bondeniskolan.se/djur1/gris/
Fakta om fjäderfä: http://www.bondeniskolan.se/djur1/fjaderfa/
Fakta om honungsbin: http://www.bondeniskolan.se/djur1/honungsbi/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/
Film om grisar: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=emTYd0_1bzw#t=36

Uppföljning och utvärdering


Sätt upp era arbeten om djuren på väggarna och skapa en utställning tillsammans.


Lektioner med samma tema

Djuren och bonden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur året ser ut, ur djurets och bondens perspektiv och se samband mellan dessa.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Mode från gården

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad djuren ger till oss människor, förutom mat.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Slöjd, Svenska
Tema: Gårdens djur

Räkna med grisen

Syfte med lektionen är att eleven får lära sig hur stora liggbåsen är för svenska grisar i jämförelse med utländska grisars liggbås.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Matematik, Svenska
Tema: Gårdens djur

Matdeckarna: Pimpa mjölkmaskinen

Syftet med lektionen är att eleverna får sammanfatta det som de har lärt sig om kor i en bilduppgift.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse och ursprung.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse. Eleverna får också hitta på en egen be...

Årskurs: 4-6
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Lär om hönan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hönan som bland annat ger oss ägg –naturens bästa snabbmat.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om grisen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om grisen, ett smart och snällt djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om biet

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om biet, ett viktigt litet djur som ger oss den smaskiga och nyttiga honungen.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om fåret

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om får som ger oss ull, skinn, kött, mjölk och inte minst ett fantastiskt öppet landskap.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om hästen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hästen, ett av våra mest älskade djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om mjölkkon

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om mjölkkon som bland annat ger oss mjölk, ost och smör.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt