Energi från bonden

Syfte


Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Genomförande


I den här övningen får eleverna med hjälp av en kort faktatext lösa uppgifter om förnybar energi från bonden. Eleverna får bland annat lära sig vilken energi vi får från korna och från raps på fälten. I den förnybara energins kretslopp har nämligen bonden en viktig roll. Sveriges bönder kan producera – odla och skörda – förnybar energi som vi behöver i form av mat, biodrivmedel och grön el.

Centralt innehåll


Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Fysik

  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Kemi

  • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Förmågor som tränas


  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Biologi)
  • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fysik)
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (Geografi)
  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Kemi)

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

  • Vilken energi får vi av kor och av raps?

Ladda ner elevuppgift och faktablad


Här hittar du elevuppgifterna och faktablad till i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppföljning och utvärdering


  • Ge exempel på vad Sveriges bönder gör för att både producera och använda förnybar energi.

Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt