Förnybar och fossil energi

Syfte


Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Genomförande


För att du ska orka gå i skolan, springa och hoppa måste du ha energi. Så är det med maskiner och apparater också. Många av dem drivs med el, som alltså är en form av energi. Men var kommer elen ifrån och hur kommer den hem till dig? Det tittar vi närmare på i det här temat.

I den här övningen får eleverna med hjälp av en kort faktatext lösa uppgifter om förnybar och fossil energi. Eleverna får också förklara skillnaden mellan dessa energiformer.

Centralt innehåll


Fysik

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kemi

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Teknik

 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Förmågor som tränas


 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fysik)
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (Geografi)
 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Kemi)
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik)

Elevuppgifter


 • Undersök skillnaden på förnybar energi och fossil energi.
 • Hur vi kan minska vår energianvändning i hemmet?

Ladda ner elevuppgift och faktablad


Här hittar du elevuppgifterna och faktablad till i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppföljning och utvärdering


 • Vilket är det största problemet med att använda fossila energikällor?
 • Vilka energikällor tror ni att fordon kommer drivas av i framtiden?

Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt