Lär om svenska spannmål


Hur förbereder man åkern, när sår man, vad har spannmålen för behov under tiden de växer? När och hur skördas spannmål och vilket av dem använder man vanligtvis i gröt? Läs mer om svenska spannmål i faktasidan nedan.

Svenska spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannmal/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt