Miljövänlig energi

TEMA:

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Genomförande


Övningen börjar med att eleverna lär sig mer om begreppet energi. Sedan får eleverna titta närmare på bioenergi och olika typer av biobränslen samt deras användningsområden. I uppföljningen kan ni, om ni har tid över, ta kontakt med lokala energibönder och lära er mer om deras verksamhet.

Centralt innehåll


Fysik
Fysiken i naturen och samhället

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Förmågor som tränas


 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (fysik).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Energi
Nedan får du några uppgifter för att lära dig mer om begreppet energi.

 • Ge några exempel på vad energi kan vara med hjälp av bilderna.
 • Finns det något gemensamt bland de exempel som du kommit på?
 • Försök att med egna ord beskriva vad energi är.

Bioenergi
Här får du arbeta med tre frågor om bioenergi, du kan leta efter svaren på bondeniskolan.se.

 • Vad är bioenergi?
 • Till vad används bioenergi?
 • Ge exempel på olika biobränslen?

Hemuppgift

 • Undersök hemmet och leta efter exempel på saker som förbrukar energi.
 • Diskutera med dina föräldrar om hur man kan minska energiförbrukningen hemma.
 • Rita och skriv ner dina svar och ta med till skolan.

Fördjupning

 • Förklara vad som menas med att bioenergi är förnyelsebar.
 • Hur skiljer sig förnyelsebar energi från icke förnyelsebar energi som till exempel olja.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---uppgift-i-skolan.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---hemuppgift.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/1.-miljovanlig-energi---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om energi: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/energi/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


 • Undersök om det finns några energibönder där ni bor.
 • Ta reda på vilken typ av förnyelsebar energi som de producerar.
 • Grupperna redovisar och jämför sina svar med varandra.
 • Diskutera om ni har kommit fram till olika svar och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Teknik

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Teknik

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Teknik

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Teknik

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Teknik

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Teknik

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Teknik

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Teknik

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Teknik


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt