Skillnad på el och energi

ÄMNE:

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Genomförande


För att du ska orka gå i skolan, springa och hoppa måste du ha energi. Så är det med maskiner och apparater också. Många av dem drivs med el, som alltså är en form av energi. Men var kommer elen ifrån och hur kommer den hem till dig?

I den här övningen får eleverna med hjälp av en kort faktatext lösa uppgifter om energi. Eleverna får också spåra sin energianvändning under en dag samt arbeta med skillnaden på el och andra former av energi.

Centralt innehåll


Fysik

  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Kemi

  • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Förmågor som tränas


  • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fysik)
  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Kemi)

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

  • Vad är energi och vad är el?
  • Spåra din energianvändning under en dag.

Ladda ner elevuppgift och faktablad


Här hittar du elevuppgifterna och faktablad till i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppföljning och utvärdering


  • Prata om hur man gjorde förr i tiden innan vi fick el i hushållen?
  • Varför är det bra att hushålla med energi?

Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt