Sockerbeta


Sockerbetan är en rotfrukt som används för att producera socker. Roten innehåller en hög andel sackaros – som vi i vardagligt tal kallar socker. Sockerbetor behöver sol, värme och bra jordar eftersom växtperioden är lång och sådden sker tidigt på våren. Den svenska betodlingen kom igång på 1830-talet och det startades ett antal sockerbruk i rask takt. Idag är Örtofta sockerbruk i Skåne det enda kvarvarande sockerbruket i Sverige. Där produceras cirka 300 000 ton socker per år. Det är inte bara antalet sockerbruk som har minskat – antalet betodlare i Sverige har halverats de senaste tio åren. Idag odlas sockerbetor på cirka 30 000 hektar i södra Sverige. Störst är produktionen i Skåne, där odlas så mycket som 98 procent av alla sockerbetor i Sverige.

Odla sockerbetor


Betodlingen startar långt innan betorna sås! Jordens kvalitet har avgörande betydelse för odlingsresultatet. Jorden förbereds genom bland annat dränering och kalkning eftersom det krävs välkalkade jordar för att odla sockerbetor. Frön sås i mars och betorna är färdiga att skördas från september månad. När man odlar sockerbetor är det viktigt att skapa en såbädd som gör det möjligt för alla frön att hamna i fuktig jord på rätt djup på två till tre centimeter, där de inte riskerar uttorkning. Betodlarna vill att varje sått frö skall resultera i en betplanta vilket innebär att varje enskilt frö måste placeras och täckas med jord anpassat till rådande markfukt och markförhållanden. 

sockerbeta-1

Betåret


Skördeperioden startar i mitten av september och pågår till mitten av januari. Ju längre betorna får växa, desto mer socker hinner de producera. Man använder en speciell maskin för att ta upp betorna ur jorden. Förr hackades betfälten för hand och det kunde bli långa dagar på fälten. Idag klarar maskinerna av jobbet på mycket kortare tid. Den tid på året då sockerodlarna lämnar sin skörd till sockerbruket och sockerbetorna processas till färdigt socker kallas för betkampanjen. Betkampanjen pågår under en hektisk period i september och oktober och då ser man många tunga, långsamma fordon ute på landsvägarna när odlarna ska leverera betor till sockerbruket.

sockerbeta-2

Från beta till socker


Under september skördas betorna och längs fälten kan man se betor staplade i så kallade stukor som täcks med halm för att skydda mot frost. Sockerhalten sjunker i betorna ju längre de lagras. Därför gäller det att förädla dem relativt fort till antingen socker eller bioenergi. Betorna levereras till sockerbruk där mängden rena betor och sockerhalten i betorna avgör hur mycket odlaren får betalt. Betorna vägs in och tippas på ett lager. Därifrån transporteras betorna in i bettvätten där sten och grus rensas bort. För att sockret ska kunna utvinnas strimlas betorna till pommes frites-liknande snitslar som silas genom 70-gradigt varmt vatten. Läs mer

sockerbeta-1

Visste du att...


  • En sockerbeta innehåller cirka 20 procent socker. 
  • Det blir cirka 30 sockerbitar av en sockerbeta.
  • Resterna som blir över av betorna (betmassan) blir bland annat foder till djuren.
  • Man kan göra både biogas och etanol från sockerbetor.

 

sockerbeta-1

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt