Ekologisk odling, fortsättning


För den ekologiska gården är det ännu viktigare att variera grödorna som odlas på fälten genom växelbruk. Variationen bidrar till att jorden hålls bördig, eftersom olika växter behöver och olika ämnen från jorden. Bönor som blir till mat för oss växlas med vall och korn som blir till mat för djuren.

De flesta kemiska växtskyddsmedel är förbjudna i ekologisk produktion. Vall och växelbruk ger liv till många olika kryp i marken. Det ökar den biologiska mångfalden.

I Sverige odlas det ekologiskt på ungefär 20 procent av all jordbruksmark. Den ekologiska odlingen ger ofta mindre skörd än den konventionella. Det beror på att många grödor växer bättre med hjälp av mer näring från mineralgödsel och skyddet från växtskyddsmedel. Mindre skörd är en anledning till varför ekologisk mat ofta kostar mer.

Ekologisk mat måste inte bara odlas på ett visst sätt, det finns också regler för tillsatser i den färdiga maten som vi äter. EU-ekologiska och KRAV-märkta matvaror innehåller färre tillsatsämnen än vad den konventionella maten gör.

I Sverige och andra EU-länder måste bonden följa EU:s lagar och regler om ekologisk odling.

Gå tillbaka och läs mer om odling

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt