Skogarna används på olika sätt, fortsättning


Dessa skogar sköts så att de producerar sådant som vi människor vill kunna hämta ur skogen. Det rör sig framförallt om ved och virke men också om andra produkter som bär och svamp.

Ytterligare en tredjedel används också för produktionsändamål men det är inget huvudändamål. Där har skogens andra användningsområden en lika viktig funktion.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt