Skogen ger jobb, fortsättning


Man kan till exempel bli maskinförare, skogsarbetare, skogstekniker, skogsingenjör, jägmästare, biolog, arkeolog, lantmätare, landskapsarkitekt, statistiker, ekonom, programmerare, kommunikatör eller marknadsförare.

Skogen ger också exportinkomster. Sverige exporterade under 2012 skogs- och skogsindustriprodukter till ett värde av 120 miljarder kronor. Det var tio procent av värdet av Sveriges totala export av varor. Det som vi exporterar mest är papper och papp. Sverige står för nio procent av den totala pap­persexporten i världen. Bara USA exporterar mer än oss.

Export av plank och bräder ger också mycket pengar till Sverige. Vi har hela elva procent av världens export av sågade trävaror. Endast Kanada och Ryssland exporterar mer än oss. De länder som vi exporterar mest till är Tyskland, Storbritannien, Egypten. Japan och Norge.

Vi importerar också skogs- och skogsindustriprodukter. Under 2012 var importvärdet 25 miljarder kronor. Vi importerar alltså betydligt mindre skogs- och skogsindustriproduk­ter än vad vi exporterar. Det vi främst importerar är vissa pappers- och pappsorter, träskivor och massaved. De länder vi importerar mest från är Finland, Tyskland och Norge.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt