Skogens ålder, fortsättning


Men träden växer fortfarande. Till slut når de en ålder då de inte växer alls och så småningom dör träden. Olika trädslag kan bli olika gamla.

I skogsbruket avverkas träden innan de slutat växa. I norra Sverige brukar man avverka då träden är 100-120 år gamla och i södra Sverige när de är 80-100 år gamla. Eftersom nästan all skogsmark i Sverige under de senaste hundra åren har blivit avverkad på ett eller annat sätt så har vi inte så mycket riktigt gammal skog kvar. 

Den vanligaste avverkningsmetoden är slutavverkning. Det innebär att man avverkar så gott som alla träd på en yta som man sedan planterar med nya träd. På det sättet så blir den nya skogen ganska likåldrig.

Storleken på skogsmark anges ofta i hektar:
100 x 100 meter = 10 000 m2 = 1 hektar (= 2 fotbollsplaner)

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt