Året på gården

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Genomförande


I den här övningen får barnen prata om olika saker som hör ihop med bondgården utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får lägga ett pussel för att lära sig mer om livet på bondgården året runt. Övningen avslutas med att ni pratar om olika årstider och vad man gör på bondgården.

Kopplingar till förskolans läroplan


I läroplan för förskolan (Lpfö 98) står bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.
  • Tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Bildberättelse


Här kan du ladda ner bildberättelsen.

Aktivitet


Lägg ett pussel med barnen och hjälp dem att lära sig om olika aktiviteter året runt på bondgården. Här kan du ladda ner pussel och instruktioner.

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till aktiviteten.

Om årstiderna: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/arstiderna/

Uppföljning


Prata med barnen om olika årstider och aktiviteter på bondgården. 


Lektioner med samma tema

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt