Året på gården

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Genomförande


I den här övningen får barnen prata om olika saker som hör ihop med bondgården utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får lägga ett pussel för att lära sig mer om livet på bondgården året runt. Övningen avslutas med att ni pratar om olika årstider och vad man gör på bondgården.

Kopplingar till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället, 
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Övningen ger också barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Bildberättelse


Här kan du ladda ner bildberättelsen.

Aktivitet


Lägg ett pussel med barnen och hjälp dem att lära sig om olika aktiviteter året runt på bondgården. Här kan du ladda ner pussel och instruktioner.

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till aktiviteten.

Om årstiderna: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/arstiderna/

Uppföljning


Prata med barnen om olika årstider och aktiviteter på bondgården. 


Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt