Bondens smarta redskap

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Genomförande


Eleverna börjar med att fundera över hur olika tekniska redskap har påverkat bondens arbete. Därefter får de komma med egna förslag på en egen uppfinning som kan underlätta bondens arbete i framtiden.

Centralt innehåll


Bild

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Historia

 • Förutsättningar i naturen och miljön för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Samhällskunskap

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Teknik

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Förmågor som tränas


 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia).
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (samhällskunskap).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik)

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Jordbrukets utveckling

Källa för mer information: 100 innovationer.com 


Fördjupning

Jordbruket i framtiden

Arbeta med frågor som:

 • Ge exempel på smarta idéer som du tror kommer göra att vi får mer mat i framtiden.
 • Rita och berätta.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Jordbrukets maskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/

Uppföljning och utvärdering


 • Vad har vi pratat om under den här lektionen?
 • Ge exempel på vad vi har lärt oss under lektionen.

Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt