Din egen drömgård

ÄMNE:

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Genomförande


Börja med att tillsammans med eleverna titta på filmen om bondens barn. I nästa steg får eleverna diskutera kring filmen utifrån frågorna som finns i övningen. Lektionen avslutas med att eleverna får rita sin drömgård.

Centralt innehåll


Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Svenska
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Förmågor som tränas


 • Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Titta på någon av filmerna "Bondens barn" (Här hittar du filmerna!) Därefter delar ni in er i grupper och diskuterar frågorna om att växa upp på landet eller i stan.
 • Vilka är de största skillnaderna mellan att växa upp på landet och att växa upp i stan?
 • Vilka är de största likheterna?
 • Hur tror du att du skulle trivas på en gård? Vad tycker du verkar roligt och vad tycker du verkar mindre roligt?
 • Vilken nytta gör bönder för oss andra i Sverige?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde? Vad skulle du vilja jobba med då?
 • Avsluta med en genomgång i helklass för att höra vad de olika grupperna kom fram till.
Fördjupning
Rita din egen drömgård. 
Låt dig inspireras av Wilma, Harry, Melker och Adam och rita din egen drömgård.
 • Vilka djur skulle du ha på gården?
 • Vilka grödor skulle du odla på gården?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde?
 • Vad skulle du vilja jobba med då?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/bondens-barn---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/1.-din-egen-dromgard---fordjupning_andrad200611.pdf

Länktips till lektionen


Användbara material till lektionen.

Vad gör bonden?: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/Bondejobb/
Titta på filmerna: http://www.bondeniskolan.se/film-och-foto/
Om temat Bondens barn: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/bondens-barn/

Uppföljning och utvärdering


 • Prata om hur livet på en gård kan se ut.
 • Prata om vad ni har lärt er under arbetet med lektionen.

Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt