Din egen drömgård

TEMA:

ÄMNE:

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Genomförande


Börja med att tillsammans med eleverna titta på filmen om bondens barn. I nästa steg får eleverna diskutera kring filmen utifrån frågorna som finns i övningen. Lektionen avslutas med att eleverna får rita sin drömgård.

Centralt innehåll


Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Svenska
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Förmågor som tränas


 • Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Titta på någon av filmerna "Bondens barn" (Här hittar du filmerna!) Därefter delar ni in er i grupper och diskuterar frågorna om att växa upp på landet eller i stan.
 • Vilka är de största skillnaderna mellan att växa upp på landet och att växa upp i stan?
 • Vilka är de största likheterna?
 • Hur tror du att du skulle trivas på en gård? Vad tycker du verkar roligt och vad tycker du verkar mindre roligt?
 • Vilken nytta gör bönder för oss andra i Sverige?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde? Vad skulle du vilja jobba med då?
 • Avsluta med en genomgång i helklass för att höra vad de olika grupperna kom fram till.
Fördjupning
Rita din egen drömgård. 
Låt dig inspireras av Wilma, Harry, Melker och Adam och rita din egen drömgård.
 • Vilka djur skulle du ha på gården?
 • Vilka grödor skulle du odla på gården?
 • Kan du tänka dig att jobba som bonde?
 • Vad skulle du vilja jobba med då?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/bondens-barn---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/1.-din-egen-dromgard---fordjupning_andrad200611.pdf

Länktips till lektionen


Användbara material till lektionen.

Vad gör bonden?: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/Bondejobb/
Titta på filmerna: http://www.bondeniskolan.se/film-och-foto/
Om temat Bondens barn: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/bondens-barn/

Uppföljning och utvärdering


 • Prata om hur livet på en gård kan se ut.
 • Prata om vad ni har lärt er under arbetet med lektionen.

Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bondens barn

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt