Din egna stad

MAILA

Syfte


Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Genomförande


Som avslutning på arbetet med temat "grön energi från bonden" får eleverna rita ett eget samhälle och beskriva vad bondens överskott av energi ska gå till.

Centralt innehåll


Bild

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Geografi

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kemi

  • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Förmågor som tränas


  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bild)
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (Geografi)
  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (Kemi)

Elevuppgifter


Eleverna ritar sin egen by, stad eller landsbygd runt bondgården och bestämmer själva vad i samhället som bondens överskott av energi ska gå till. Några förslag:

  • Ladda bussarna i lokaltrafiken med biogas eller el.
  • Värma upp fotbollsplanen på vintern.
  • Värma upp gångvägar, så att vi slipper ploga på vintern.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du elevuppgifterna i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:n.

Uppföljning och utvärdering


  • Hur kan vi som bor i vanliga hushåll liksom bonden bli bättre på att använda förnybara energikällor?

Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt