Drönare - bondens smarta kompis

ÄMNE:

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Bondens redskap är intressanta för att belysa relationen mellan människa och teknik. Jordbruket har alltid sökt tekniska lösningar för att effektivisera arbetet på fält och gårdar. Ett nytt inslag i gårdens redskapsbod är drönaren. Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället. I den här lektionen får eleverna lära mer om bondens smarta kompis, drönaren.

Genomförande


I den här lektionen får ni arbeta med följande uppgifter:

 • Frågor till filmen Jordbrukets historia.
 • Frågor till filmen Lantbruk - en framtidsbransch.
 • Frågor om drönare och teknik.

Centralt innehåll


Teknik

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Förmågor som tränas


 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Film: Jordbrukets historia
Den här lektionen handlar om teknik. Titta efter redskap och annan teknik medans ni tittar på filmen. Skriv ned vad ni får syn på.

Se filmen ”Jordbrukets historia” och spana efter teknik.

Efter filmen:
Arbeta i grupper och prata om de exempel på teknik som ni såg i filmen.

 • Vilka tekniska lösningar såg ni i filmen?
 • På vilka sätt har tekniken hjälpt bönder?
 • På vilka sätt påverkade teknisk utveckling också befolkningsutvecklingen? Varför?

Film: Lantbruk - en framtidsbransch
Den här filmen tar vid där den förra slutade och handlar också om teknik. Titta efter teknik medans ni tittar och skriv ned vad ni får syn på.

Se filmen ”Lantbruk - en framtidsbransch med ny teknik och många möjligheter!” och spana efter teknik,

Efter filmen
Arbeta i grupper och prata om teknik som ni såg i filmen.

 • Prata om vilka tekniska produkter och lösningar som ni ser i filmen?
 • Varför tror ni att dessa används av lantbrukarna i filmen?
 • Drönaren flyger iväg av sig själv när bonden äter frukost. Hur tror ni att det går det till?
 • Kan teknik ersätta människans kunskap och tradition av att bruka jorden? Förklara.

Fördjupning

Arbeta i grupper.
Lär mer om drönare i filmen ”Hur Flyger Man Drönare?”,

Arbeta med frågor om drönare och teknik

 • Av vilka delar består en drönare?
 • Vad är det som gör att drönare kan flyga?
 • Hur styrs en drönare?
 • Kan en drönare ha autopilot? (tänk på filmen)
 • Hur drivs en drönare?
 • Vilka risker kan det finnas med att använda drönare?
 • Att använda drönare väcker också etiska frågor. Drönare har till exempel använts för att spionera på grannar. Hur kan man förhindra sådana problem?
 • På vilka sätt tror ni att drönare kan användas för att bidra till ett mer hållbart jordbruk?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppföljning och utvärdering


 • Gå igenom och diskutera frågorna i helklass.
 • Avsluta med att prata om vad ni har lärt er under lektionen.

Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt