Elen i sladden

MAILA

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Jordbruksverket inom ramen för satsningen "Urban och Ruralia". Mer information om Urban och Ruralia hittar du här! Jordbruksverkets logo

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras. Ett mål kan vara att barnen förstår att energi kan framställas på en plats men användas på en annan.

Genomförande


I den här övningen får barnen genomföra två deluppgifter. I den första deluppgiften får barnen bygga en vindsnurra eller ett vattenhjul. I den andra deluppgiften får barnen leta efter saker på förskolan som behöver el för att fungera. I fördjupningsuppgiften får barnen leta efter saker i närområdet som använder el.

Inled arbetet med att först läsa boken eller lyssna till appen om Urban och Ruralia. Ni kan också läsa de faktatexter som finns om energi i det lärarhandledningsmaterial som är kopplat till boken. Texterna är anpassade efter barn i förskoleåldern.

Förbered övningarna genom att diskutera med barnen om varifrån elen kommer, hur den transporteras och vad den används till.

Koppling till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Det står också:
Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.

Uppgifter


Del 1
Pröva på att tillverka en vindsnurra och ett vattenhjul tillsammans med barnen. Det finns mycket bra material på internet om hur ni kan gå tillväga.

Prata om vindkraftverk och vattenkraftverk och visa gärna någon film om dessa. Diskutera var vindkraftverken och vattenkraftverken finns någonstans?

Del 2
Prata med barnen om saker vi använder som behöver el för att fungera. Gå runt på förskolan och låt barnen peka på saker som behöver el. 

Finns det saker hemma som behöver el som inte finns på förskolan? Kan barnen komma på fler saker som behöver el?

Prata om varifrån elen kommer.

 

Fördjupning


Gå ut med barnen och leta efter saker i närområdet som behöver el för att fungera, till exempel gatubelysning, trafikljus, elbilar och så vidare.

Prata om varifrån elen kommer.

Uppföljning och utvärdering


Barnen ritar och berättar om vad de har lärt sig under arbetet med övningarna. Gör en utställning.

Om Urban och Ruralia


Stad  och land är beroende av varandra. Den kunskapen är viktig, även för barnen. Det är bakgrunden till Jordbruksverkets satsning på boken om Urban och Ruralia.

I Jordbruksverkets webbutik kan du beställa, bläddra i och ladda ner boken.

Du kan också ladda ned boken som app på App Store eller Google Play. Vill du arbeta mer med Urban och Ruralia finns fler övningar att hämta i Jordbruksverkets lärarhandledningsmaterial.Jordbruksverkets logo


Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt