Matens resa

MAILA

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Jordbruksverket inom ramen för satsningen "Urban och Ruralia". Mer information om Urban och Ruralia hittar du här!

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om matens kretslopp och om matens resa genom land och stad. De får insikt om att vi alla är beroende av landsbygdens råvaror för att vi ska få mat på bordet. Övningarna åskådliggör hur och var maten produceras, vilka typer av råvaror som kommer från svenska gårdar och från naturen i övrigt. Vi förklarar också hur vi transporterar maten, hur vi tar hand om matavfallet och hur det kommer landsbygden och staden till godo.

Genomförande


I den här övningen får barnen genomföra två delövningar och en längre fördjupningsuppgift. I första delövningen genomför barnen ett arbete kring grönsaker och kryddor som ni odlar tillsammans med barnen. I den andra delövning genomför barnen ett arbete kring maten som serveras på förskolan för dagen. I fördjupningsuppgiften genomför barnen ett längre projekt med en kompost.

Inled arbetet med att först läsa boken eller lyssna till appen om Urban och Ruralia. Ni kan också läsa de faktatexter som finns om mat i det lärarhandledningsmaterial som är kopplat till boken. Texterna är anpassade efter barn i förskoleåldern.

Förbered övningarna genom att diskutera med barnen om vad som händer med maten över tid. Ta till exempel potatisens kretslopp: bonden odlar, skördar, säljer till affären, människor köper, tillagar, äter och komposterar sedan skal och rester. Från komposten kan man sen ta jord och lägga på nya odlingar.

Koppling till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Det står också:
Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.

Uppgifter


Del 1
Odla, grönsaker och kryddor tillsammans med barnen. Prata om vad ni behöver för att fröna och växterna ska växa: solljus, vatten, näringsrik jord. Följ processen tillsammans!

Del 2
Utgå från den mat som serveras på er förskola en dag i veckan. Börja med en samling och berätta för barnen vad ni ska äta för mat. Låt barnen ge förslag på vilka råvaror som ingår. Prata om var råvarorna kommer ifrån. Finns de på Ruralias gård? Finns de i naturen?

Barnen får sedan gå och ”handla” de råvaror som behövs. Förbered gärna med riktiga förpackningar eller bilder. Använd två alternativ, en billigare och en dyrare variant, förslagsvis en konventionell och en närproducerad eller ekologiskt vara. Diskutera med barnen om skillnaderna på varorna och varför de skiljer i pris, hur de transporteras, hur miljön påverkas av de olika varorna, med mera.

Ät maten och prata om hur maten smakar och hur de olika råvarorna förändras när de tillagas. Prata om vad ni gör av maten som ni inte äter upp och vad som händer med den.

Gör gärna om övningen med olika typer av maträtter.

Fördjupning


Anlägg en kompost på gården och låt barnen vara delaktiga. Prata om vad man kan lägga i en kompost och vad som händer när maten bryts ner. När våren kommer och det är dags för att odla använder ni kompostresterna.

Uppföljning och utvärdering


Barnen ritar och berättar om vad de har lärt sig under arbetet med övningarna. Gör en utställning.

Om Urban och Ruralia


Stad  och land är beroende av varandra. Den kunskapen är viktig, även för barnen. Det är bakgrunden till Jordbruksverkets satsning på boken om Urban och Ruralia.

I Jordbruksverkets webbutik kan du beställa, bläddra i och ladda ner boken.

Du kan också ladda ned boken som app på App Store eller Google Play. Vill du arbeta mer med Urban och Ruralia finns fler övningar att hämta i Jordbruksverkets lärarhandledningsmaterial.

Jordbruksverket logo


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt