Gårdar förr och nu

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. En resa från användande av hästar till användning av maskiner och numera tekniskt avancerade verktyg.

Genomförande


Eleverna får börja med att undersöka hur jordbruket har utvecklats under 1800-talet och 1900-talet. Momentet avslutas med en analys som bland annat görs utifrån Sveriges urbanisering. I fördjupningen får eleverna arbeta med ett framtidsperspektiv och skapa sin egen bild av framtiden. Som avslutning arbetar eleverna med en presentation av sina framtidsgårdar. 

Centralt innehåll


Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Historia

 • Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850.
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Börja med att titta på filmen.

 • Vad förvånade dig mest om jordbrukets utveckling i Sverige?
 • Vilken uppfinning tycker du var viktigast för jordbruket? 
 • På vilken tid skulle du helst vilja ha varit bonde? 

Analys 1800-tal och 1900-tal 

 • Diskutera vad ordet urbanisering betyder och titta sedan på tabellen om urbaniseringsgrad i Sverige. Beskriv vilka samband mellan urbaniseringen och jordbrukets utveckling man kan se.
 • Vilka är de största förändringarna som skett och hur har det påverkat arbetet på gården? 

Fördjupning
En sak vi redan vet idag om framtiden är att utan mat överlever inte människan.

 • Nu får du fundera över framtiden och hur du tror att gårdar kommer se ut om hundra år. Uppgiften är att ta fram en enkel presentation som kan bestå av egna teckningar och texter som beskriver framtidsgården.

Tips! 

 • Fundera på vad en gård kommer att producera om hundra år, vilka växter kommer man att odla och vilka djur kommer man att ha?
 • Hur kommer jordbruket fungera för att skapa ett hållbart samhälle?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/2.-gardar-forr-och-nu----uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/2.-gardar-forr-och-nu---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Om jordbrukets historia: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/historia1/
Film jordbrukets historia: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=Ws97leZJ-3Q

Uppföljning och utvärdering


Gör en egen utställning med hjälp av era framtidsgårdar i klassrummet och publicera även på klassens hemsida, blogg eller Facebooksida.


Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt