Gårdens moderna maskiner

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård. 

Genomförande


Eleverna får arbeta i mindre grupper med att rangordna och fundera över hur viktiga olika redskap och maskiner är. I fördjupningen får eleverna arbeta vidare med ett redskap eller en maskin och skapa en presentation.

Centralt innehåll


Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (bild).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Dagens gårdar är beroende av den moderna tekniken. Det behövs flera olika maskiner, verktyg och redskap för att en gård ska fungera. Det har dock uppstått ett litet problem på din gård och du kan bara behålla sex av de tio saker som finns på bilderna i den nedladdningsbara lektionen "Uppgift i skolan" nedan.

Din uppgift är att först välja ut en typ av gård och sedan välja ut sex av de saker som du tycker är viktigast att ha kvar och även motivera varför du vill behålla dem.

 • Kryssa över bilderna på de saker ni inte vill behålla.
 • Motivera varför ni valt att behålla de övriga.

Fördjupning

 • Välj ut en av de maskiner och verktyg du valde att behålla.
 • Fördjupa dig genom att använda fakta, bilder och förklarande motiveringar och ta fram en presentation så att andra kan lära sig mer om maskinen eller verktyget.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/4.-gardens-moderna-maskiner---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/4.-gardens-moderna-maskiner---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om maskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/
Film om maskiner: http://www.bondeniskolan.sehttps://youtu.be/iNGAuqGpQOo
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


Redovisa och diskutera vad ni har lärt er i uppgiften.


Lektioner med samma tema

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt