Din affisch om grödor

ÄMNE:

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna lär sig mer om grödorna som odlas i skolan och utvecklar sina förmågor i ämnet bild. 

Genomförande


Börja med att eleverna väljer vilken gröda de vill skapa en affisch på. I nästa steg får eleverna ta reda på fakta om grödan och hur den odlas. Övningen avslutas med att eleverna presenterar sin affisch för resten av klassen.

Centralt innehåll


Bild åk 1-3

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Svenska åk 1-3

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Förmågor som tränas


 • Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

Börja med välja vilken gröda du vill skapa en affisch om. Välj gärna en gröda som ni kommer att odla i skolan. Titta på bonden i skolan för exempel på grödor du kan välja att jobba med.

I nästa steg får du ta reda på fakta om grödan och hur den odlas. Titta på bonden i skolan för lära dig mer om grödan du har valt.

Skapa affischen och använd både bild och texter som berättar om grödan.

Övningen avslutas med att du presenterar din affisch för resten av klassen.

Tips för att skapa din affisch:

 • Tänk på hur du kan använda olika element som bygger upp en bild, till exempel färg och form samt för- och bakgrund.
 • Leta efter bilder på din gröda och rita av någon av dessa.

Fördjupning

Rita en skiss över odlingen

I den här fördjupningen får du på egen hand eller tillsammans med andra elever ta fram ett förslag på hur du eller ni tycker att skolans odling ska se ut. 

 • Vilka grödor tycker ni ska odlas?
 • Hur stora ytor tycker ni ska avsättas till varje gröda?
 • Hur tycker ni att odlingen ska skyddas från t.ex. fåglar och rådjur?
 • Rita hur odlingen kan se ut.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. 

Länktips till lektionen


På Bonden i skolan kan du hitta användbara material till lektionen. 

Bonden i skolan: http://www.bondeniskolan.se/

Uppföljning och utvärdering


 • Prata om hur olika bildelement och texter samverkar i de olika affischerna.
 • Prata om vad ni har lärt er under arbetet med affischerna.

Lektioner med samma tema

Odla i skolan - innan du börjar med lektionerna

Så här kan man lägga upp en skolodling

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Engelska, Hem och konsument, Matematik, Slöjd
Tema: Odla i skolan

One beetroot please!

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad olika grödor heter på engelska.

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska
Tema: Odla i skolan

Recept på egna grödor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om grödorna som växer på skolans odling, hur grödorna kan användas och vad man kan laga av dem.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument
Tema: Odla i skolan

Räkna med grödor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vardagsnära matematik, kopplat till odlingen i skolan, och träna på grundläggande matematikfö...

Årskurs: F-3
Ämne: Matematik
Tema: Odla i skolan

Slöjda till odlingen

Syftet med lektionen är att eleverna får komplettera skolans odling med saker de kan skapa och tillverka i slöjden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Slöjd
Tema: Odla i skolan

Skördemarknad

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med att förbereda en skördemarknad - ett festligt tillfälle som klassen eller skolan kan fira i anslut...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Odla i skolan


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt