”Grön plast” från skogen

ÄMNE:

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

Syfte


Lektionen handlar om att vi kan använda skogens råvaror för att ersätta plastprodukter som är gjorda av fossila material. Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Genomförande


I den här lektionen får ni arbeta med följande uppgifter:

 • Prata om saker som kan göras med ”grön plast”.
 • Söka efter produkter på skolan som istället skulle kunna göras av råvaror från skogen.
 • Fundera på vilka saker som kan göras av trä istället för andra material som plast och metall.

Centralt innehåll


Teknik

Tekniska lösningar

 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.


Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.


Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Förmågor som tränas


 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Börja med att läsa texten nedan tillsammans med er lärare.


Grön plast - att göra plast av råvaror från skogen
Med material som utvinns ur skogen kan vi ersätta olja som används när man gör plast. Plast som tillverkas av material från skogen kan användas istället för plast som tillverkas av olja. Mycket av den plast som används i Sverige skulle kunna tillverkas av träden som växer i våra skogar.

Många saker vi använder dagligen är gjorda av plast, till exempel matförpackningar och plastpåsar. Exempelvis plastpåsar kan tillverkas av råvaror från skogen. Påsar av plast från skogen, ”grön plast”, är ett bra miljöalternativ i jämförelse med vanliga plastpåsar, papperspåsar och tygpåsar. Men alla kassar, oavsett material, utgör en belastning för miljön. Därför är det viktigt att använda samma påse så många gånger som möjligt. Ett bra sätt att ta vara på påsen är att bära hem maten med den, gärna flera gånger, och sedan använda den för att slänga sopor i.

Gör en lista
Arbeta i grupper och börja med att fundera på saker av plast som ni använder i hemmet. Gör en lista över några saker som ni kommer på. Exempelvis:

 • Matlådor
 • Engångsbestick
 • Fortsätt och fyll på med egna förslag…


Frågor

 • Prata om vilka fördelarna är om man kunde tillverka saker i er lista av ”grön plast” istället.
 • Prata om hur man kan använda saker i listan på ett smartare sätt för att minska miljöpåverkan.
 • Tänk efter om några av sakerna i er lista är onödiga. Skulle vi klara oss utan dem?


Gå omkring-övning

 • Arbeta i grupper med att gå runt i skolan och spana efter föremål som är gjorda av plast.
 • Gör en lista av de föremål ni hittar som skulle kunna ersättas av produkter gjorda av ”grön plast”?
 • Finns det några av föremålen som istället skulle kunna göras av trä?
 • Avsluta med att presentera för de andra grupperna vad ni har kommit fram till.

Fördjupning

I lektionen har vi lärt oss att trä kan användas för att ersätta plast. Plast kan tillverkas av råvaror från skogen och saker kan helt enkelt göras av trä i stället för plast. Exempelvis kan engångsartiklar som plastbestick och plasttallrikar göras av trä och på så sätt bidra till bättre miljö.

Arbeta i grupper med att fundera och komma på andra saker som kan göras av trä istället för andra material som plast.

Rita
Gör egna teckningar som visar och förklarar era förslag.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppföljning och utvärdering


 • Presentera era teckningar för varandra och berätta om era idéer.
 • Avsluta med att prata om vad ni har lärt er under lektionen.

Lektioner med samma tema

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Miljö och hållbar energi

Skillnad på el och energi

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om olika former av energi och energikällor.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Kemi, Teknik
Tema: Miljö och hållbar energi

Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi

Din egna stad

Syftet med den här övningen är att eleverna får arbeta med hur vi kan använda bondens överskott av förnybar energi i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Kemi
Tema: Miljö och hållbar energi


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt