Hösttavlor

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna lär sig använda naturmaterial för kreativt skapande.

Genomförande


I den här övningen får eleverna samla löv som de sedan använder för att med hjälp av klister och papper skapa vackra tavlor med höstlöv.

Centralt innehåll


Bild
Redskap för bildframställning

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

NO
Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Metoder och arbetssätt
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Förmågor som tränas


 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (bild).
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skogen
I den här övningen får du samla löv som du sedan använder för att med hjälp av klister och papper skapa vackra tavlor av höstlöv.

 • Ta er ut till skogen där läraren berättar om övningen och delar in er i grupper.
 • Varje grupp får en korg.
 • Leta efter löv som ni tycker är fina. Löven kan ni plocka från marken eller från grenar på träden.
 • Gå tillbaka till skolan för att torka löven.
 • Att torka löven tar lite tid, de måste ligga i press under ett par dagar. Efter ett par dagar kan ni arbeta vidare.
 • Med hjälp av lim och papper får ni skapa tavlor med de torkade löven.

Fördjupning
Lövets kretslopp äger rum varje år. När lövet faller till marken tas det om hand av bakterier, svampar, daggmaskar, tusenfotingar, hopp- stjärtar och andra insekter som omvandlar löven till jord.

Att prata om:

 • Vad händer med löven under vintern?
 • Vad använder träden löv till?
 • Hur använder skogens invånare löven?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/3.-hosttavlor---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/3.-hosttavlor---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/skog1/
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


 • Sätt upp era tavlor på väggen och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.
 • Dokumentera vad ni har gjort och vad ni har lärt er under uppdraget.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se

 


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt