Allas rätt till mat


Alla har rätt att äta sig mätta varje dag. Fundera på hur vi på ett mer effektivt och naturvänligt sätt kan skapa förutsättningar för att alla människor ska få mat för dagen. Skriv en gemensam insändare i er lokaltidning för att berätta vad ni tycker att vi tillsammans kan göra för att förbättra situationen och ge alla på jorden större möjligheter att bli mätta varje dag.

FN:s Milleniemål är åtta mätbara mål som ska förbättra livet för världens fattiga. Fler människor ska få äta sig mätta, ha tillgång till rent vatten och få gå i skolan. Läs mer om milleniemålen via länken nedan.

Millenniemålen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.millenniemalen.nu/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt