Bonden som uppfinnare


Undersök vad bonden gör och vilken roll bonden har i samhället. Finns det några uppfinningar som bonden har tagit fram? Finns det uppfinningar som ni tycker att bonden skulle behöva?

Bondens innovationer: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/innovationer-for-jordbruket/
Grön plast från skogen: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/gron-plast-fran-skogen/
Bonden entreprenören: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/bonden-som-entreprenor/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt