Honungens dag - Buzz day


Passa på att lära er mer om biet på Honungens dag. Hur lever det och vilken betydelse har biet för samhället och för blommande växters pollinering?

Läs mer om honungsbiet, hur det arbetar och vilka produkter vi kan få från det, via länken nedan.

Honungsbiet: http://www.bondeniskolan.se/djur1/honungsbi/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt