Internationella konsumentdagen


Inför internationella konsumentdagen kan ni undersöka vilka olika märkningar det finns för mat och vad de betyder. Gör sedan en gemensam utställning i klassrummet. Tips på upplägg finns i lektionen nedan.

Olika märkningar: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/marken-for-hallbara-val/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt