Internationella vegandagen


Svenska bönder producerar massor av god och näringsrik grön kost. Vad vet du om grönsaker, rotfrukter, oljeväxter, spannmål, frukt och bär? Gör en utställning på skolan och visa upp vad ni har lärt er.

Mer om grönsaker: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/vaxter/
Mer om rotfrukter: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter/
Mer om oljeväxter: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/oljevaxter/
Mer om spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter1/
Mer om frukt och bär: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter1/
Så växer det: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt