Kanelbullens dag


Kanelbullar är kanske det godaste som finns, men vad innehåller en kanelbulle och var kommer ingredienserna från. Titta på ett recept och undersök vad i skafferiet som kommer från svenska åkrar. Arbeta med lektionen ”I skafferiet från svenska åkrar”.

I skafferiet: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/i-skafferiet-fran-svenska-akrar/
Mer om spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannmal/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt