Världsmiljödagen


Bönderna är en av de största producenterna av hållbar energi i Sverige. Låt eleverna lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker. Använd lektionen ”Miljövänlig energi” i arbete.

Miljövänlig energi: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/miljovanlig-energi/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt