Matdeckarna: Så funkar komposten

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Genomförande


I inledningen till den här övningen får eleverna ta reda på och förklara hur en kompost fungerar. I fördjupningen arbetar eleverna vidare med kompostfrågan och får titta närmare på samhällsnyttan med att kompostera. Om ni har tid och möjlighet kan ni följa upp övningen med att bygga er egen kompost och kompostera i skolan.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förmågor som tränas


 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

 • Rita och förklara med text hur en kompost fungerar.

Överkurs

 • Olika typer av avfall kräver olika typer av komposter. Kan ni redogöra för vilka och förklara varför?

Fördjupning

 • På vilka sätt är det bra för samhället om flera komposterar?
 • Hur kan man kompostera om man har tillgång till egen tomt?
 • Hur kan man kompostera om man till exempel bor i lägenhet och inte har tillgång till egen tomt?
 • Hur kan kommunen ordna så att alla får tillgång till att kompostera?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/5.-sa-funkar-komposten---4-6---uppgift-i-skolan.pdf
Mer om komposten: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.lrf.se/PageFiles/5703/Biogas_pa_garden_LR.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om kompostering: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/kompostering/

Uppföljning och utvärdering


 • Bygg en egen kompost och börja använda den på skolan.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter

Lär om vete

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt