Labba med scones

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Genomförande


Uppgiften börjar med att eleverna får leta upp ett recept på scones och arbeta med några grundläggande frågor. Därefter får eleverna genomföra en laboration där de undersöker hur bakpulver reagerar med vatten. I fördjupningen får eleverna undersöka om det är möjligt att baka helt ekologiska scones.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Matematik
Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Fysik
Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar.
 • Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Kemi
Kemin i naturen

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Förmågor som tränas


 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (matematik).
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik (fysik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Leta upp ett recept på scones och svara på följande frågor:

 • Vilka ingredienser behöver ni för att laga scones?
 • Från vilka djur och växter kommer dessa ingredienser?
 • Vilken funktion fyller bakpulvret när ni gräddar scones?

Laboration med bakpulver

Ni behöver:

 • Två glas
 • Vatten
 • Bakpulver

Instruktioner

 • Fyll ett glas till hälften med vatten.
 • Lägg några teskedar med bakpulver i botten på ett tomt glas.
 • Häll vattnet över bakpulvret och observera vad som händer.
 • Försök att med hjälp av kemiska termer försöka förklara vad som händer under laborationen.
 • Redovisa hur ni har löst uppgiften genom att skriva en labbrapport och visa era svar för er lärare när ni är klara.

Fördjupning

 • Undersök i en butik om det går att köpa ingredienser till scones som bara är svenska respektive ekologiska eller kravmärkta.
 • Avsluta med att redovisa resultatet av er undersökning för de andra grupperna i klassen.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/4.-labba-med-scones---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/4.-labba-med-scones---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om odling: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/odling/

Uppföljning och utvärdering


Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Jord till bord

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Schysst, säker och smart mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schyst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och...

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Jord till bord

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Jord till bord


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt