Labba med scones

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Genomförande


Uppgiften börjar med att eleverna får leta upp ett recept på scones och arbeta med några grundläggande frågor. Därefter får eleverna genomföra en laboration där de undersöker hur bakpulver reagerar med vatten. I fördjupningen får eleverna undersöka om det är möjligt att baka helt ekologiska scones.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Matematik
Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Fysik
Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar.
 • Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Kemi
Kemin i naturen

 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Förmågor som tränas


 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (matematik).
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik (fysik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Leta upp ett recept på scones och svara på följande frågor:

 • Vilka ingredienser behöver ni för att laga scones?
 • Från vilka djur och växter kommer dessa ingredienser?
 • Vilken funktion fyller bakpulvret när ni gräddar scones?

Laboration med bakpulver

Ni behöver:

 • Två glas
 • Vatten
 • Bakpulver

Instruktioner

 • Fyll ett glas till hälften med vatten.
 • Lägg några teskedar med bakpulver i botten på ett tomt glas.
 • Häll vattnet över bakpulvret och observera vad som händer.
 • Försök att med hjälp av kemiska termer försöka förklara vad som händer under laborationen.
 • Redovisa hur ni har löst uppgiften genom att skriva en labbrapport och visa era svar för er lärare när ni är klara.

Fördjupning

 • Undersök i en butik om det går att köpa ingredienser till scones som bara är svenska respektive ekologiska eller kravmärkta.
 • Avsluta med att redovisa resultatet av er undersökning för de andra grupperna i klassen.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/4.-labba-med-scones---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/4.-labba-med-scones---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om odling: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/odling/

Uppföljning och utvärdering


Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt