Lär om skördetröskan

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner. 

Genomförande


Övningen börjar med att pedagogen berättar om skördetröskan med hjälp av Bonden i skolan. Ni kan även se filmen Johans fordon - om skördetröskan på Barnkanalen. Sedan får barnen arbeta med att färglägga en skördetröska.

Koppling till förskolans läroplan


Ur ”Förskolans uppdrag”

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, 
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

Aktivitet


Börja med att berätta om skördetröskan med hjälp av Bonden i skolan. Ni kan även se filmen Johans fordon - skördetröskan på Barnkanalen. Sedan får barnen arbeta med att färglägga en skördetröska.

Här kan du ladda ner och skriva ut materialet till övningen.

Länktips till övningen


Om skördetröskan: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/

Uppföljning


Se fler filmer med skördetröskor i arbete:

Preet 987 Combine Harvester

New Holland CR10.90 combine Guinness World Records attempt

 


Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Maskiner på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt