Lukta, känna, gissa

MAILA

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig använda olika sinnen för att uppleva och beskriva naturen.

Genomförande


I den här övningen får eleverna upptäcka skogen med olika sinnen. Med förbundna ögon gissar eleverna på olika föremål från skogen genom att känna och lukta.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

NO
Kropp och hälsa

 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Förmågor som tränas


Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer (idrott och hälsa).
Genomföra systematiska undersökningar i biologi (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skogen
I den här övningen får du gissa på olika saker från skogen genom att känna och lukta. Du arbetar i grupper och den grupp som får flest rätt vinner.

 • Varje grupp får en korg.
 • Leta upp fem föremål i skogen och lägg i korgen.
 • Försök hålla hemligt vad ni har i korgen.

Nu får ni sitta på marken mitt emot en annan grupp.

 • Ena gruppens elever binder för sina ögon med halsdukar.
 • Den andra gruppen räcker över en sak i taget.
 • Eleverna med förbundna ögon får gissa på sakerna genom att lukta och känna på dem.
 • Gissar man rätt får man behålla saken.
 • Gruppen som gissar rätt på flest saker vinner.

Fördjupning
Prata om kroppens olika sinnen och på vilka olika sätt vi använder våra sinnen.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/4.-lukta-kanna-gissa---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/4.-lukta-kanna-gissa---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/skog1/
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se

 


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt