Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom våra val av mat.

Genomförande


I uppdraget får eleverna börja med att ta reda på mer om säker, schysst och smart mat. Eleverna får också undersöka vilka typer av kött som serveras i skolmaten. Uppdraget avslutas med att eleverna skapar och genomför en kampanj med mål att påverka beslutsfattare för att få bättre mat i skolan.

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Samhällskunskap
Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar.
 • Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (samhällskunskap).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här uppgiften får ni arbeta i grupper med att skapa en kampanj för att påverka att ni får bättre mat i skolan.

Förberedelser

 • Ta reda på vad som menas med säker mat.
 • Ta reda på vad som menas med schysst mat.
 • Ta reda på vad som menas med klimatsmart mat.

Kampanj

Skriv en kampanjplan genom att arbeta med följande punkter och skriv ned era idéer:

 • Tänk igenom hur ni vill informera om matens påverkan på miljön.
 • Tänk igenom hur ni vill berätta om barns rätt till bra mat i skolan.
 • Diskutera fram ett mål med kampanjen, vad vill ni uppnå?
 • Tänk igenom vilka ni vill nå med er kampanj.
 • Ni kan exempelvis genomföra kampanjen genom att göra en reklamfilm eller en annons som ni sedan sprider till elevrådet och andra beslutsfattare i skolan för att påverka dem i frågan.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/6.-kampanj-for-smart-skolmat---uppgift-i-skolan.pdf

Länktips


Användbara material till lektionen.

Fakta om schysst mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/schysst-mat/
Fakta om säker mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/saker-mat/
Fakta om smart mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/smart-mat/
Designa din kampanj: http://www.bondeniskolan.se/designstudio/

Uppföljning och utvärdering


Arbeta vidare med kampanjen

 • Försök att ge er kampanj en större spridning via sociala medier.
 • Följ upp frågan med elevrådet och rektorer.
 • Lyckades ni nå målet med kampanjen?
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hage till mage

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Hage till mage

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Hage till mage

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Hage till mage

Mat och klimat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hage till mage

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Hage till mage


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt