Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom våra val av mat.

Genomförande


I uppdraget får eleverna börja med att ta reda på mer om säker, schysst och smart mat. Eleverna får också undersöka vilka typer av kött som serveras i skolmaten. Uppdraget avslutas med att eleverna skapar och genomför en kampanj med mål att påverka beslutsfattare för att få bättre mat i skolan.

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Samhällskunskap
Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar.
 • Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (samhällskunskap).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här uppgiften får ni arbeta i grupper med att skapa en kampanj för att påverka att ni får bättre mat i skolan.

Förberedelser

 • Ta reda på vad som menas med säker mat.
 • Ta reda på vad som menas med schysst mat.
 • Ta reda på vad som menas med klimatsmart mat.

Kampanj

Skriv en kampanjplan genom att arbeta med följande punkter och skriv ned era idéer:

 • Tänk igenom hur ni vill informera om matens påverkan på miljön.
 • Tänk igenom hur ni vill berätta om barns rätt till bra mat i skolan.
 • Diskutera fram ett mål med kampanjen, vad vill ni uppnå?
 • Tänk igenom vilka ni vill nå med er kampanj.
 • Ni kan exempelvis genomföra kampanjen genom att göra en reklamfilm eller en annons som ni sedan sprider till elevrådet och andra beslutsfattare i skolan för att påverka dem i frågan.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/6.-kampanj-for-smart-skolmat---uppgift-i-skolan.pdf

Länktips


Användbara material till lektionen.

Fakta om schysst mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/schysst-mat/
Fakta om säker mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/saker-mat/
Fakta om smart mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/smart-mat/
Designa din kampanj: http://www.bondeniskolan.se/designstudio/

Uppföljning och utvärdering


Arbeta vidare med kampanjen

 • Försök att ge er kampanj en större spridning via sociala medier.
 • Följ upp frågan med elevrådet och rektorer.
 • Lyckades ni nå målet med kampanjen?
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt