Matens väg till affären

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna välja en matvara som kommer från de svenska gårdarna. Eleverna ska undersöka hur varan har fraktats från gården till en svensk affär. Eleverna gör sedan en jämförelse i färdväg mellan den valda matvaran och en som är producerad i ett annat land. Eleverna illustrerar färdvägarna genom att rita på en kartbild och skriva en informativ text.

Centralt innehåll


Svenska
Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Geografi
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs liv, samband och vilken betydelse detta har för jordbruk.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder.

Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion och ekonomi

 • Jämförelse av några vanliga varor, t.ex. utifrån pris.

Förmågor


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Börja med att välja en svensk matvara.
 • Sök sedan information om din matvara.
 • Ta reda på hur matvaran har fraktats från svensk gård till svensk affär.
 • Gör sedan en jämförelse med en motsvarande utländsk matvaras färdväg från gård till svensk affär.
 • Rita de olika färdvägarna på kartan.

Fördjupning

 • Jämför dina matvarors resvägar i Sverige, EU och världen.
 • Jämför dina matvarors kostnader med varandra.
 • Diskutera vad ni tror eventuell prisskillnad beror på.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/5.-matens-vag-till-affaren---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/5.-matens-vag-till-affaren---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om svensk mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/

Uppföljning och utvärdering


Gör en lista över fördelar med att köpa svenskproducerad mat sett ur flera olika perspektiv.

Till den här lektionen behövs:
En karta över Sverige, Europa, världen.


Lektioner med samma tema

Djurexperten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om djuren som finns på svenska gårdar och vad djuren används till.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Djuren och bonden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur året ser ut, ur djurets och bondens perspektiv och se samband mellan dessa.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Mode från gården

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad djuren ger till oss människor, förutom mat.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Slöjd, Svenska
Tema: Gårdens djur

Räkna med grisen

Syfte med lektionen är att eleven får lära sig hur stora liggbåsen är för svenska grisar i jämförelse med utländska grisars liggbås.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Matematik, Svenska
Tema: Gårdens djur

Matdeckarna: Pimpa mjölkmaskinen

Syftet med lektionen är att eleverna får sammanfatta det som de har lärt sig om kor i en bilduppgift.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse och ursprung.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse. Eleverna får också hitta på en egen be...

Årskurs: 4-6
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Lär om hönan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hönan som bland annat ger oss ägg –naturens bästa snabbmat.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om grisen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om grisen, ett smart och snällt djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om biet

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om biet, ett viktigt litet djur som ger oss den smaskiga och nyttiga honungen.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om fåret

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om får som ger oss ull, skinn, kött, mjölk och inte minst ett fantastiskt öppet landskap.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om hästen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hästen, ett av våra mest älskade djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om mjölkkon

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om mjölkkon som bland annat ger oss mjölk, ost och smör.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt