Matens väg

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna välja en köttprodukt som kommer från svenska gårdar. Eleverna får undersöka hur varan har fraktats från gården till en svensk affär. Eleverna gör sedan en jämförelse i färdväg mellan den svenska matvaran och en som är producerad på Irland. Övningen avslutas med att eleverna skriver en text om vad de har kommit fram till.

Centralt innehåll


Svenska
Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn. 

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Geografi
Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om matvaror.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. (Geografi)
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. (Geografi)

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Börja med att välja en svensk köttprodukt och ta reda på varans väg från gård till affär. 
 • Gör sedan en jämförelse med en likadan vara som fraktas från Irland till en svensk affär. 
 • Rita in de olika färdvägarna på kartan.
 • Vilka nackdelar kan det finnas med en lång färdväg?

Fördjupning

 • Ta reda på hur mycket den svenska matvaran kostar och hur mycket den irländska matvaran kostar i en butik. 
 • Vilken vara är dyrast?
 • Vad tror ni att skillnaden i pris beror på? 
 • Avsluta med att skriva en text som talar om vad du har kommit fram till.

Hemuppgift

 • Undersök kylen hemma och ta reda på varifrån maten kommer och ge fyra exempel.
 • Diskutera med dina föräldrar om fördelar med att handla svensk mat istället för mat från andra länder.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/5.-matens-vag-f-3---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/5.-matens-vag-f-3---fordjupning.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/5.-matens-vag-f-3---hemuppgift.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om svensk mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/

Uppföljning och utvärdering


Diskutera vad ni har kommit fram till under övningen.


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Vad kan vi odla här?

I den här lektionen får eleverna lära sig om vad som odlas eller produceras i olika delar av landet och varför.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Lär om odling

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om odling.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med den här lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur mycket av maten vi äter som är producerad av Sveriges bönder och hur mycket som ä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Nyhetsinslag om lantbruket där ni bor

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om hur lantbruket ser ut i den egna regionen, vad som passar att producera just där o...

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt