Matförsörjning nu och i framtiden

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matförsörjning i både ett nationellt och globalt perspektiv.

Genomförande


Uppgiften börjar med att eleverna lär sig om begreppet självförsörjningsgrad samt gör olika matematiska beräkningar utifrån en tabell. I fördjupningen får eleverna arbeta med att räkna på den framtida matförsörjningen och även titta på världens odlingsreserver.

Centralt innehåll


Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Matematik
Taluppfattning och tals användning

 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Metodernas användning i olika situationer.

Sannolikhet och statistik

 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Förmågor som tränas


 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (geografi).
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (matematik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Hur mycket av maten kommer från Sverige?

Ungefär hälften av all mat vi äter här i landet kommer från Sverige. Viss mat kan vi inte odla själva, som till exempel apelsiner och avokado, men det finns också mat som vi importerar fast vi kan producera den i Sverige.

Titta i tabellen "Sveriges självförsörjningsgrad för vissa livsmedel" nedan och fundera över innehållet. *Självförsörjningsgraden visar hur mycket av den mat vi konsumerar i Sverige som också produceras inom landets gränser.

Sjalvforsorjningsgrad-animalier

Arbeta med följande frågor:

 • Vilka livsmedel importerar vi mest av i Sverige 2012?
 • Vilket livsmedel har vi minst av i Sverige 2012?
 • Vilken blir den genomsnittliga försörjningsgraden, om man lägger ihop alla livsmedel i tabellen?
 • Fundera på varför det ser ut som det gör i tabellen, vad blir du mest förvånad över?

 

Fördjupning
Mer mat behövs i världen

Världens produktion av mat behöver öka med 70 procent för att möta världens efterfrågan år 2050. Produktionen av jordbruksråvaror behöver öka ännu mer eftersom efterfrågan ökar på jordbruksråvaror som kan användas till bland annat bioenergi.

Arbeta med följande:

Hur många fler munnar ska vi mätta 2050? Räkna både i antal och procent. Titta i tabellen nedan och räkna fram svaren.

Konsumenter i olika världsdelar (miljoner konsumenter) 2010 2050

 • Europa 730 (år 2010) 690 (år 2050)
 • Nordamerika 350 450
 • Sydamerika 590 730
 • Oceanien 35 50
 • Asien 4 170 5 230
 • Afrika 1 030 2 000

Titta i tabellen nedan och fyll i på världskartan de platser där det finns störst möjlighet att börja odla.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/3.-matforsorjning-nu-och-i-framtiden---uppgift-i-skolan-2.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/3.-matforsorjning-nu-och-i-framtiden---fordjupning.pdf

Uppföljning och utvärdering


 • Titta tillbaka på det tidigare arbetet om Sveriges självförsörjningsgrad.
 • Prata med en klasskompis om hur Sverige kan öka sin självförsörjningsgrad och skriv ner era idéer.
 • Skriv en gemensam insändare eller debattartikel till en lokaltidning om era idéer.
Uppföljning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/3.-matforsorjning-nu-och-i-framtiden---uppfoljning-och-utvardering.pdf

Lektioner med samma tema

Matens märkning och ursprung

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om märkning och matens ursprung.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi

Bonden är viktig

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi

Klimatsmarta grisar och kor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om klimatsmarta val och olika djurs påverkan på klimatet.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi

Matdeckarna: The Farm Shop

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om gårdsbutiker, vilka som handlar där och vad de köper och sedan berätta om detta för andra på ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska, Geografi, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt