Min egen gård

Syfte


Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Genomförande


I denna övning får eleverna presentera sin egen drömgård. Eleverna får motivera sina val och rita upp hur deras drömgård och arbetet på den skulle se ut. I fördjupningen får eleverna skriva ett brev till en kompis om sin gård, alternativt skriva ett blogginlägg eller presentera sitt arbete som ett bildspel.

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Förmågor som tränas


 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (bild).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I denna övning får du presentera din egen drömgård. Du får motivera dina val och rita upp hur din gård skulle se ut.

 • Vilka djur skulle du vilja föda upp?
 • Vilka grödor skulle du odla?
 • Kan du komma på andra saker du skulle kunna göra på gården, kanske utifrån dina egna intressen eller för att locka besökare och turister till din gård? Försök att motivera dina idéer.
 • Rita och beskriv kort hur gården skulle se ut och var i världen den skulle ligga.

Hemuppgift

 • Ta med din uppgift hem och diskutera med dina föräldrar vad du skulle kunna producera på din gård för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle?

Fördjupning
Sammanställ ditt arbete genom att välja ett av följande alternativ:

 • Skriv ett brev till en kompis och berätta om din drömgård.
 • Skriv ett blogginlägg där du berättar om din drömgård.
 • Skapa ett bildspel där du berättar om din drömgård.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/3.-min-egen-gard---uppgift-i-skolan.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/3.-min-egen-gard---hemuppgift.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/3.-min-egen-gard---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Film om mjölkbonden: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=jfaT4SjDLXQ

Uppföljning och utvärdering


Titta på varandras arbeten och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt