Mjölk från svenska gårdar

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Genomförande


I den häövningen får barnen prata om kor och mjölk utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får beskriva olika smakportioner av yoghurt. Övningen avslutas med att ni pratar om olika sorters mat vi får av kornas mjölk.

Koppling till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Bildberättelse


Här kan du ladda ner bildberättelsen.

Aktivitet


Sött, surt eller jordgubb?

Genomför ett experiment med barnen och låt dem smaka på och sedan beskriva tre olika smakportioner av yoghurt.

  1. Börja med att låta barnen smaka på en klick naturell yoghurt. Hur smakar den?
  2. I nästa smakportion serverar ni en klick yoghurt färgad med röd karamellfärg. Hur smakar den röda yoghurten? Låt barnen beskriva sin smakupplevelse.
  3. Upprepa smakportionen med yoghurt med röd karamellfärg och låt en tallrik med jordgubbar stå framme på bordet under experimentet. Låt barnen beskriva sin smakupplevelse på nytt.

Här kan du ladda ner aktiviteten i pfd-format.

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till aktiviteten.

Fakta om mjölkkor: http://www.bondeniskolan.se/djur1/kor1/
Film om mjölkbonden: http://www.bondeniskolan.sehttps://www.youtube.com/watch?v=jfaT4SjDLXQ

Uppföljning


Prata med barnen om olika sorters mat som kommer från kornas mjölk.


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hage till mage

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Hage till mage

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Hage till mage

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Hage till mage

Mat och klimat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hage till mage

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hage till mage


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt