Räkna med grisen

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur stora liggbåsen är för svenska grisar i jämförelse med utländska grisars liggbås.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna bygga liggbås för 50 suggor med smågrisar. Eleverna ska ta reda på vad arean och omkretsen blir. Eleverna ska sedan rita upp liggbåsen på ett centimeterrutat papper, där 1 kvadratcentimeter motsvarar 1 kvadratmeter.

Eleverna jämför sedan sitt resultat med hur liggbåsen ser ut i övriga EU. Resultatet sammanställs på ett centimeterrutat papper. Slutligen ska eleverna ta reda på hur stort utrymme en svensk gris har i jämförelse med en utländsk gris. Eleverna redovisar sina jämförelser muntligt.

Centralt innehåll


Svenska
Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs liv, samband och vilken betydelse detta har för jordbruk.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder.

Matematik
Konstruktion av geometriska objekt

 • Skala och dess användning i vardagliga situationer. 
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Förmågor som tränas


 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Börja med att ta reda på hur stort ett liggbås bör vara för en normalstor gris i Sverige. 
 • Nu ska du bygga liggbås för 50 suggor med smågrisar.
 • Rita upp dina liggbås på ett centimeterrutat papper, där 1 kvadratcentimeter motsvarar 1 kvadratmeter.
 • Beräkna arean och omkretsen för alla dina liggbås tillsammans.

Nu ska du göra samma sak för grisarna i övriga EU.

 • Rita upp hur dessa bås skulle se ut.
 • Jämför hur stor plats en svensk gris har med en gris från EU.

Fördjupning

 • Samla in klassens resultat och sammanställ det i ett diagram som visar hur stor plats grisarna får i övriga EU.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/4.-rakna-med-grisen---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/4.-rakna-med-grisen---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om grisar: http://www.bondeniskolan.se/djur1/gris/
Film om grisar: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=emTYd0_1bzw

Uppföljning och utvärdering


Presentera ert arbete. Redogör för hur stor plats en svensk gris har i jämförelse med en gris i EU.


Lektioner med samma tema

Djurexperten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om djuren som finns på svenska gårdar och vad djuren används till.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Djuren och bonden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur året ser ut, ur djurets och bondens perspektiv och se samband mellan dessa.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Mode från gården

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad djuren ger till oss människor, förutom mat.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Slöjd, Svenska
Tema: Gårdens djur

Matdeckarna: Pimpa mjölkmaskinen

Syftet med lektionen är att eleverna får sammanfatta det som de har lärt sig om kor i en bilduppgift.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse och ursprung.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse. Eleverna får också hitta på en egen be...

Årskurs: 4-6
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Lär om hönan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hönan som bland annat ger oss ägg –naturens bästa snabbmat.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om grisen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om grisen, ett smart och snällt djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om biet

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om biet, ett viktigt litet djur som ger oss den smaskiga och nyttiga honungen.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om fåret

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om får som ger oss ull, skinn, kött, mjölk och inte minst ett fantastiskt öppet landskap.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om hästen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hästen, ett av våra mest älskade djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om mjölkkon

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om mjölkkon som bland annat ger oss mjölk, ost och smör.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt