Räkna med grödor

ÄMNE:

ÅRSKURS:

F-3
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vardagsnära matematik, kopplat till odlingen i skolan, och träna på grundläggande matematikförmågor.

Genomförande


Eleverna börjar med att lösa matematikuppgifter med de fyra räknesätten. Övningen avslutas med att ni går igenom de rätta svaren och pratar om hur matematik kan användas i vardagen. I fördjupningen får eleverna arbeta med att skapa tabeller i ett kalkylprogram.

Centralt innehåll


Matematik åk 1-3

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Förmågor som tränas


 • Att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Att att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

De fyra räknesätten

Plus  

2 + 4 =

Tänk så här: Kalle har två morötter och får sedan fyra morötter av Anna. Hur många morötter har Kalle nu totalt?

4 + 12 =

3 + 7 =

5 + 7 = 


Minus 

4 - 2 =

Tänk så här: Kalle har fyra rödbetor och ger sedan två rödbetor till Anna. Hur många rödbetor har Kalle kvar?

3 - 1 =

9 - 7 =

12 - 3 =


Division 

4 / 2 = 

Tänk så här: Fröken har fyra palsternackor. Hon ska fördela dessa jämt så att två elever får lika många.

8 / 4 =

9 / 3 =

6 / 3 =


Multiplikation 

2 * 2 =

Tänk så här: Om två elever har två potatisar var. Hur många får de tillsammans?

3 * 3 =

4 * 2 =

7 * 2 =


Omvandla enheter - Vikt

[ 1Kilo = 10 hekto 0 1000 gram]

 • Anna har två kilo potatis. Hur många hekto är det?
 • En riktigt stor potatis väger två hekto. Hur många gram är det?

Omvandla enheter - Volym 

[Liter = 10 deciliter = 1000 centiliter]

 • En vattenkanna rymmer två liter. Hur många deciliter är det?
 • En skopa rymmer en halv liter. Hur många centiliter är det?

Fördjupning

Arbeta med kalkylblad

Använd ett kalkylprogram som Excel, Numbers eller Google kalkylark. Ni kan också rita upp tabeller med papper och penna.

Uppgiften är att skapa tabeller som ni kan använda i arbetet med odlingen.

Exempel på tabeller,

 • Veckoschema för uppgifter till exempel rensning och vattning av skolodlingen.
 • Utfallsschema för grödor där ni jämför antal frön och plantor med skörden.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format (med illustrationer).  

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Bonden i skolan: http://www.bondeniskolan.se/

Uppföljning och utvärdering


 • Gå tillsammans igenom de rätta svaren.
 • Prata om hur man kan använda matematik i vardagen?

Lektioner med samma tema

Odla i skolan - innan du börjar med lektionerna

Så här kan man lägga upp en skolodling

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Engelska, Hem och konsument, Matematik, Slöjd
Tema: Odla i skolan

Din affisch om grödor

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig mer om grödorna som odlas i skolan och utvecklar sina förmågor i ämnet bild.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild
Tema: Odla i skolan

One beetroot please!

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad olika grödor heter på engelska.

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska
Tema: Odla i skolan

Recept på egna grödor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om grödorna som växer på skolans odling, hur grödorna kan användas och vad man kan laga av dem.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument
Tema: Odla i skolan

Slöjda till odlingen

Syftet med lektionen är att eleverna får komplettera skolans odling med saker de kan skapa och tillverka i slöjden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Slöjd
Tema: Odla i skolan

Skördemarknad

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med att förbereda en skördemarknad - ett festligt tillfälle som klassen eller skolan kan fira i anslut...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Odla i skolan


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt