Samla på stort och smått

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Syfte


Syftet med lektionen är att träna elevernas naturvetenskapliga och matematiska förmågor. De får arbeta med att samla och sortera, samt öva på begrepp som större än, mindre än och tyngre än.

Genomförande


I den här övningen får eleverna leta efter och samla på olika saker i skogen. Sedan arbetar eleverna med att sortera och ordna sakerna efter art och storleksförhållande.

Centralt innehåll


Idrott och hälsa
Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser.

Matematik
Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.  

Problemlösning

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

NO
Året runt i naturen

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Material och ämnen i vår omgivning
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Förmågor som tränas


 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer (idrott och hälsa).
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du samla på saker som du hittar i skogen. Sedan får du sortera och ordna det som du har hittat efter art och storlek.

 • Er lärare berättar om övningen och delar in er i grupper.
 • Leta efter och samla ihop så många olika saker ni hinner på fem minuter. Lägg allt ni hittar på en bestämd plats.
 • Sortera de saker ni har hittat efter art, lägg till exempel löv för sig och kottar för sig.

Att prata om:

 • Hur delar man in olika saker i skogen, till exempel träd, djur, svampar och även olika typer av skog?
 • Vad är en art?
 • Sortera era saker från stort till smått.
 • Försök även namnge allt som ni har hittat, till exempel grankotte, eklöv och så vidare.

Fördjupning

 • Arbeta vidare i grupper och leta upp det största trädet som er lärare väljer, till exempel största granen eller största eken.
 • Gissa hur högt trädet är och jämför med andra saker som till exempel människor och hus.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/5.-samla-pa-stort-och-smatt---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/5.-samla-pa-stort-och-smatt---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


 • Välj ut fem föremål att ta med tillbaka till skolan.
 • Fundera på vilka saker som väger mest.
 • Vilka saker tror ni flyter?
 • Varför flyter vissa saker och inte andra?
 • Testa sedan de olika sakerna i en balja med vatten.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se

 


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt