Säsongen styr

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Genomförande


I den här övningen börjar eleverna med att beskriva vad bonden gör på åkern under olika delar av året. I fördjupningen får eleverna undersöka hur Sveriges geografiska utsträckning från norr till söder påverkar vad som odlas i olika landsdelar.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Förmågor som tränas


 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Om våren

 • Vad gör bonden på åkern under våren?
 • Hur förändras klimatet under våren?

Om sommaren

 • Vad gör bonden på åkern under sommaren?
 • Hur förändras klimatet under sommaren?

Om hösten

 • Vad gör bonden på åkern under hösten?
 • Hur förändras klimatet under hösten?

Om vintern

 • Vad gör bonden på åkern under vintern?
 • Hur förändras klimatet under vintern?

Hemuppgift

 • Förklara på vilka sätt klimatet påverkar vad bonden gör på åkern under de olika årstiderna.
 • På vilka sätt kan bonden utnyttja den lugnare perioden under vintern?
 • Under vilka tider på året har bonden mest att göra och vad beror det på?

Fördjupning

 • Sverige är ett avlångt land som sträcker sig från norr till söder. På vilka sätt påverkar detta vad som odlas i olika delar av landet?

Sök efter svaret på frågan utifrån följande landsdelar:

 • Norrland
 • Svealand
 • Götaland

Avsluta med att rita en Sverigekarta och dela in i de tre landsdelarna. Rita in exempel på grödor som är vanliga i de tre olika landsdelarna och skriv grödornas namn.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/1.-sasongen-styr---uppgift-i-skolan.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/1.-sasongen-styr---hemuppgift.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/1.-sasongen-styr---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om årstiderna: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/arstiderna/
Fakta om odling: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/odling/
Fakta om lantbruk: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/fakta-om-det-svenska-lantbruket/

Uppföljning och utvärdering


Sätt upp era Sverigekartor på väggen och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Så funkar komposten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter

Lär om vete

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt