I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Syfte


Lektionen syftar till att genomföra en aktivitet i skogen och att eleverna får lära sig om enkla kartors uppbyggnad.

Genomförande


I den här övningen är uppdraget att gömma en skatt i skogen. Sedan ritar eleverna en skattkarta och låter en annan grupp försöka hitta skatten med hjälp av kartan.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Matematik
Geometri

 • Konstruktion av geometriska objekt.
 • Skala vid enkel förstoring och förminskning. 

Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse 

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.
 • Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

SO
Att undersöka verkligheten

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar.
 • Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Förmågor som tränas


 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (idrott och hälsa).
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer (idrott och hälsa).

Elevuppgifter


Uppgift i skogen
I den här övningen får ni arbeta i grupp. Uppdraget är att gömma en skatt i skogen. Sedan ritar ni en skattkarta och låter en annan grupp försöka hitta skatten med hjälp av er karta.

 • Er lärare berättar om övningen och visar startpunkten. Dessutom får ni en sak som ska föreställa er skatt.

Att prata om:

 • Vad kan man ta hjälp av när man ritar en karta?
 • Prata om enkla kartors uppbyggnad. Hur kan en skattkarta se ut?

Nu får ni gå ut i skogen och gömma skatten.

 • Samarbeta i gruppen och rita en skattkarta som visar vägen från start till skatten.
 • Nu får ni byta karta med en annan grupp och försöka hitta den andra gruppens skatt med hjälp av deras karta.

Fördjupning
Prata om hur ni kunde ta hjälp av till exempel vädersträck, storleksrelationer och rumsliga begrepp som plats och läge för att lösa uppgiften.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/1.-skattjakten---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/1.-skattjakten---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/skog1/
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


Gör en utställning och sätt upp era kartor på väggen.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt