Skördemarknad

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med att förbereda en skördemarknad - ett festligt tillfälle som klassen eller skolan kan fira i anslutning till arbetet med skolans odling.

Genomförande


I inledningen till den här övningen får eleverna tillsammans med läraren bestämma vilka aktiviteter som ska ingå i skördemarknaden.

Arbeta i grupper med att planera och förbereda aktiviteterna.

Övningen avslutas med att grupperna presenterar sina tankar och bidrag till skördefesten för resten av klassen.

Centralt innehåll


Bild åk 1-3

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Samhällskunskap åk 1-3

 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Svenska åk 1-3

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Bild åk 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Samhällskunskap åk 4-6

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Svenska åk 4-6

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Förmågor som tränas


 • Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Brainstorming - börja med att i helklass ta fram idéer för hur en skördefest kan genomföras och vilka aktiviteter som kan ingå.
 • Läraren skriver upp de idéer som kommer fram på tavlan.
 • Fortsätt med att tillsammans sortera och gruppera de idéer som ni har kommit på under olika aktiviteter. Lägg vikt vid att fatta gemensamma beslut på demokratiska väg.
 • Dela in klassen i arbetsgrupper som får ansvar för att utveckla de olika aktiviteterna.
 • Arbeta i grupper med att planera och förbereda aktiviteterna.
 • Övningen avslutas med att grupperna presenterar sina skördefest-aktiviteter för resten av klassen.

Förslag på aktiviteter som hjälper er att komma igång:

 • Skriva inbjudan och göra menyer.
 • Försäljning av råvaror.
 • Försäljning av fikabröd.
 • Bakning av fikabröd.
 • Kassa och betalning - ta betalt, väga, bära fram.
 • Presentation om odlingen.
 • Presentation om grödorna. 

Här kan ni se en inspirerande film om skördefest och att odla i skolan. Medverkar i filmen gör Sara och Maja på Godegårds skola.

Fördjupning

 • Kavla upp ärmarna och fördela arbetet med att genomföra skördefesten på riktigt. Lycka till!

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. 

Länktips till lektionen


Här hittar du annat material som du kan använda i lektionen.

Bonden i skolan: http://www.bondeniskolan.se/

Uppföljning och utvärdering


 • Prata om vad ni har lärt er under arbetet med att förbereda skördefesten.

Lektioner med samma tema

Odla i skolan - innan du börjar med lektionerna

Så här kan man lägga upp en skolodling

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Engelska, Hem och konsument, Matematik, Slöjd
Tema: Odla i skolan

Din affisch om grödor

Syftet med lektionen är att eleverna lär sig mer om grödorna som odlas i skolan och utvecklar sina förmågor i ämnet bild.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild
Tema: Odla i skolan

One beetroot please!

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad olika grödor heter på engelska.

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska
Tema: Odla i skolan

Recept på egna grödor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om grödorna som växer på skolans odling, hur grödorna kan användas och vad man kan laga av dem.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument
Tema: Odla i skolan

Räkna med grödor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vardagsnära matematik, kopplat till odlingen i skolan, och träna på grundläggande matematikfö...

Årskurs: F-3
Ämne: Matematik
Tema: Odla i skolan

Slöjda till odlingen

Syftet med lektionen är att eleverna får komplettera skolans odling med saker de kan skapa och tillverka i slöjden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Slöjd
Tema: Odla i skolan


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt