Sverigeresan

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odlas och annan mat som produceras.

Genomförande


Eleverna börjar med att välja fem landskap från norr till söder och tar reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap. Eleverna får också berätta om mat som är typisk för platsen som de bor på. I fördjupningen får eleverna titta närmare på mat som odlas och produceras ur ett geografiskt perspektiv från norr till söder.

Centralt innehåll


Geografi
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

  • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förmågor som tränas


  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (bild).

Elevuppgifter


Hemuppgift

  • Diskutera med dina föräldrar om maträtter som är typiska för platsen som ni bor på eller platsen som någon av er kommer ifrån.

Uppgift i skolan

  • Välj fem landskap från norr till söder att arbeta med och skriv in deras namn på rätt plats i landskapskartan.
  • Arbeta vidare med landskapen du valde och ta reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap.
  • Skriv och rita på kartan om den mat och de maträtter som ni hittat för de olika landskapen.

Fördjupning

  • Gör en analys av din Sverigekarta. Vilka likheter och skillnader ser du i vad som odlas och produceras och vad tror du att dessa beror på?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---hemuppgift.pdf
Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Odling i olika regioner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/

Uppföljning och utvärdering


Gör en utställning av era Sverigekartor och låt grupperna presentera sina analyser för varandra.


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Vad kan vi odla här?

I den här lektionen får eleverna lära sig om vad som odlas eller produceras i olika delar av landet och varför.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Lär om odling

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om odling.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med den här lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur mycket av maten vi äter som är producerad av Sveriges bönder och hur mycket som ä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Nyhetsinslag om lantbruket där ni bor

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om hur lantbruket ser ut i den egna regionen, vad som passar att producera just där o...

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt