Sverigeresan

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odlas och annan mat som produceras.

Genomförande


Eleverna börjar med att välja fem landskap från norr till söder och tar reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap. Eleverna får också berätta om mat som är typisk för platsen som de bor på. I fördjupningen får eleverna titta närmare på mat som odlas och produceras ur ett geografiskt perspektiv från norr till söder.

Centralt innehåll


Geografi
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

  • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förmågor som tränas


  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (bild).

Elevuppgifter


Hemuppgift

  • Diskutera med dina föräldrar om maträtter som är typiska för platsen som ni bor på eller platsen som någon av er kommer ifrån.

Uppgift i skolan

  • Välj fem landskap från norr till söder att arbeta med och skriv in deras namn på rätt plats i landskapskartan.
  • Arbeta vidare med landskapen du valde och ta reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap.
  • Skriv och rita på kartan om den mat och de maträtter som ni hittat för de olika landskapen.

Fördjupning

  • Gör en analys av din Sverigekarta. Vilka likheter och skillnader ser du i vad som odlas och produceras och vad tror du att dessa beror på?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---hemuppgift.pdf
Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-sverigeresan---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Odling i olika regioner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/

Uppföljning och utvärdering


Gör en utställning av era Sverigekartor och låt grupperna presentera sina analyser för varandra.


Lektioner med samma tema

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt