Matlandet Sverige

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för landskapens rätter.

Genomförande


Eleverna börjar med att leta upp fyra landskap på en Sverigekarta. Därefter får eleverna söka efter en maträtt som är typisk för var och ett av dessa landskap och lära sig mer om dessa. I fördjupningen får eleverna fundera på varför landskapen har olika rätter kopplat till förutsättningar i natur och miljö.

Centralt innehåll


Geografi
Att leva i närområdet

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

  • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider. 

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förmågor som tränas


  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här uppgiften börjar du med att leta upp fyra landskap på en sverigekarta. Därefter får du söka efter en maträtt som är typisk för var och ett av dessa landskap och lära dig mer om dessa.

  • Börja med att söka upp landskapens plats på Sverigekartan, se bilagan.
  • Försök nu att ta reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap.
  • Skriv på kartan och berätta om den mat och de maträtter som ni hittat.

Fördjupning

  • Nu ska du fundera på varför landskapen har olika rätter. Hur kan natur och miljö, till exempel mark och vatten, påverkat att landskapen har fått olika rätter?

Hemuppgift

  • Prata med din föräldrar om det finns någon rätt som är typisk för platsen ni bor på eller det landskap ni hör till.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-matlandet-sverige-f-3---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-matlandet-sverige-f-3---fordjupning.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/6.-matlandet-sverige-f-3---hemuppgift.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Odling i olika regioner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/

Uppföljning och utvärdering


Gör en utställning av era Sverigekartor och presentera för varandra.


Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt