Sysslor på åkern

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Genomförande


Uppgiften inleds med att eleverna arbetar i grupp och funderar över vilka arbetsmoment bonden utför på sina åkrar. Sedan fortsätter eleverna med hjälp av serierutor och färdiga rubriker att rita och beskriva vilken funktion varje syssla fyller. I fördjupningen får eleverna arbeta med vilken hjälp bonden behöver av naturen för att få en lyckad skörd och vilka maskiner och redskap bonden använder på åkern. Om ni har tid över kan ni följa upp övningen med en fältstudie som beskrivs sist i uppgiften.

Centralt innehåll


Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment.
 • Planering, utförande och utvärdering.

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Förmågor som tränas


 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Tänk igenom vilka sysslor bonden måste göra för att kunna få en fin skörd.
 • Rita och beskriv varje syssla i rutorna nedan.
 • Förklara även vilken funktion som varje syssla fyller.

Fördjupning

 • Bonden kan inte göra allt själv. Vilken hjälp behöver bonden av naturen för att det skall bli en lyckad skörd?
 • Vilka redskap och maskiner behöver bonden till sin hjälp för att kunna arbeta med stora åkrar i ett modernt jordbruk?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/4.-sysslor-pa-akern---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/4.-sysslor-pa-akern---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om växter: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/
Fakta om maskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


Fältstudie

 • Vilka grödor odlas nära er skola?
 • Planera en utflykt, välj ut några odlingar att besöka och ta reda på vad som produceras.
 • Utvärdera vad ni kunde lära er om lokala förutsättningar och odlingar genom er fältstudie.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Så funkar komposten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter

Lär om vete

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt